Wzory umów

  1. Umowa o zaopatrzenie w wodę - Gmina Żagań; Miasto Żagań
  2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Gmina Żagań; Miasto Żagań
  3. Umowa o zaopatrzenie w wodę z właścicielem/zarządcą budynku wielolokalowego - Gmina Żagań
  4. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z właścicielem/zarządcą budynku wielolokalowego - Gmina Żagań; Miasto Żagań
  5. Umowa wynajmu stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem - wzór
  6. Umowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wzór