Aktualizacja projektu przyłączy lub sieci

 

Jeżeli posiadasz uzgodniony przez nas projekt przyłącza lub sieci, który jest starszy niż 2 lata, budowa przyłączy lub sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nie została jeszcze rozpoczęta, a rozwiązania techniczne w przeterminowanym projekcie nie uległy zmianie możesz wystąpić do nas o aktualizację projektu. W tym celu powinieneś, w pierwszej kolejności, wystąpić do nas o wydanie aktualnych warunków technicznych (ścieżkę postępowania znajdziesz tutaj).

 

Po otrzymaniu aktualnych warunków technicznych, powinieneś wystąpić do nas ze  Zleceniem uzgodnienia dokumentacji technicznej /lokalizacji dotyczącej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej .

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

 

Zaktualizowane uzgodnienie projektu przyłączy lub sieci jest usługą nieodpłatną.

 

Zaktualizowane uzgodnienie projektu przyłączy lub sieci ważne jest 2 lata od daty ich uzgodnienia.