Kompleksowe zlecenie wykonania odcinka wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. oferuje usługi związane z kompleksowym wykonaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 

W celu zlecenia wykonania usługi  powinieneś wystąpić do ŻWiK z Wnioskiem o wykonanie usługi – kompleksowe zlecenie wykonania odcinka wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Wniosek o  wykonanie usługi – kompleksowe zlecenie wykonania odcinka wodociągowego i/lub kanalizacyjnego możesz złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku i opracowania oferty jest dostarczenie poniższych załączników:

  • warunki techniczne przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci;
  • uzgodniony projekt techniczny budowanych przyłączy;
  • zgody na przejście przyłączami przez tereny prywatne oraz zgody na wejście w teren prywatny jeśli taka sytuacja ma miejsce;
  • zgody współwłaścicieli podmiotowej nieruchomości na budowę przyłącza kanalizacyjnego i/lub wodociągowego oraz zgoda na wejście w teren działki;
  • decyzja zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeśli zachodzi taka konieczność).

 

 

Po dokonaniu akceptacji zaproponowanej przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. wyceny wykonania przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy obowiązkowo dostarczyć do ŻWiK Sp. z o.o. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z niezbędnymi załącznikami.

 

Koszt związany z wcinką  do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz montaż wodomierza jest usługą nieodpłatną.

Oferty na kompleksowe wykonanie przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych są przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta i są ważne przez 60 dni.