Budowa lub przebudowa sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

 

KROK 1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 

Każdy zainteresowany, który planuje włączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinien wystąpić do nas z Wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Następnie postępuj zgodnie z procedurą przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, której szczegółowy opis znajdziesz tutaj.

 

KROK 2. Uzgodnienie projektu sieci

 

Jeśli posiadasz aktualne warunki techniczne wraz z danymi do projektowania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, a wybrany przez Ciebie projektant wykonał projekt sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami i Standardami materiałowymi sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ŻWiK Sp. z o.o (pobierz plik 1, pobierz plik 2).,, powinieneś wystąpić do nas ze Zleceniem uzgodnienia dokumentacji technicznej /lokalizacji dotyczącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

 

Jeśli masz w planach wykonanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych PAMIĘTAJ, że w pierwszej kolejności uzgadniamy projekt sieci, a następnie projekt przyłącza. Tym samym projekty na sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz na przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne należy opracować i złożyć do nas ODDZIELNIE.

 

Uzgodnienie projektu sieci jest usługą nieodpłatną.

 

Uzgodnienie projektu sieci ważne jest 2 lata od daty jego uzgodnienia.

 

KROK 3. Odbiór budowanej sieci

 

Jeśli posiadasz uzgodniony w ŻWiK Sp. z o.o. projekt sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz wybrałeś już wykonawcę, który wybuduje dla Ciebie sieć, złóż w ŻWiK Sp. z o.o., co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji złóż Zlecenie wykonania usługi odbioru technicznego odcinka wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 

Wniosek ze zleceniem wykonania usługi możesz złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Wraz ze zleceniem wykonania usługi należy obowiązkowo dostarczyć do ŻWiK Sp. z o.o. Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z niezbędnymi załącznikami.

 

Następnie postępuj zgodnie z procedurą odpłatne przejęcie sieci wod-kan, której szczegółowy opis znajdziesz tutaj.