O nas

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na bazie Spółki Bóbr sp. z o o., założonej aktem notarialnym z dnia 12.09.2002 r. przez Spółkę Wodno-Ściekową „Bóbr”.

Uchwałą Nr IX/86/2003/ Rada Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Żagań o statusie miejskim do spółki „Bóbr” i wniesienie do niej części restrukturyzowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Uchwałą Nr IX/86/2003 Rada Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Żagań o statusie miejskim do spółki „Bóbr” i wniesienie do niej części restrukturyzowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w postaci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Konsekwencją tej uchwały było podpisanie w dniu 10 lipca 2003 roku aktu notarialnego, którym Spółka „Bóbr” zmieniła nazwę na obecnie obowiązującą tj. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. Spółka stała się własnością dwóch wspólników tj. Gminy Żagań o statusie miejskim i Spółki Wodno - Ściekowej „Bóbr”.

Kolejny ważny etap rozwoju Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął się 14 września 2007 roku kiedy to Wojewoda Lubuski Rozporządzeniem Nr 2 z dnia 14 września 2007 roku wyznaczył aglomerację Żagań obejmującą następujące miejscowości:

  •  z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim: Miasto Żagań
  • z terenu Gminy Żagań: Dzietrzychowice, Tomaszowo, Bożnów, Miodnica, Stary Żagań, Pożarów.

W listopadzie 2008 roku Gmina Żagań przystąpiła do spółki stając się udziałowcem Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji.

30 czerwca 2010 roku "Spółka Bóbr” zakończyła działalność gospodarczą, majątek spółki został przejęty przez Gminę Żagań o statusie miejskim, a następnie wniesiony aportem do spółki Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje.