Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego

"Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego"

20 sierpnia, 2020


Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Żaganiu.

Cel projektu: wzrost poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

20 sierpnia, 2020


Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

Zapraszamy na osobną podstronę Jednostki Realizującej Projekt www.jrp.zwik.zagan.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

20 sierpnia, 2020