Inspekcja kanalizacji

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. oferuje usługę inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej od średnicy Ø 150mm do Ø 1 500mm oraz długości odcinka 190m. Bez względu na materiał i głębokość ułożenia.

Zaletami przeglądu naszą kamerą są możliwości:

  • dokładnego określenia miejsc podłączeń przykanalików,
  • odszukania nielegalnych podłączeń,
  • precyzyjnej identyfikacji miejsc awaryjnych tj. spękań, załamań, zatorów, przesunięć, przecieków, infiltracji wody gruntowej itp.,
  • wykonywania przeglądów odbiorowych i wyremontowanych kanałów przed ich uruchomieniem.

Nasza usługa to gwarancja prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania Waszych kanałów oraz sposób na zmniejszenie kosztów usuwania awarii.

 

Jeśli jesteś zainteresowany zleceniem wykonania usługi kamerowania kanalizacji powinieneś wystąpić do ŻWiK Sp. z o.o. z Wnioskiem o usługę – inspekcji TV.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

Wniosek o zlecenie wykonania usługi – inspekcji TV możesz złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-1400 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Cennik usług znajduje się tutaj.