Przedmiot działalności

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o. o, odpowiadają za prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z aktem założycielskim przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

 • działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
 • działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Obszarem działalności przedsiębiorstwa jest Gmina Żagań o statusie miejskim (39,92 km2) oraz Gmina Żagań (281,1 km²)

Spółka eksploatuje 8 stacji uzdatniania wody, 2 hydrofornie i 252 km sieci wodociągowej, 178 km sieci kanalizacyjnej, 30 przepompowni ścieków oraz 1 oczyszczalnię ścieków.

Woda wydobywana jest na terenie:

 1. Żagania;
 2. Jelenina;
 3. Dzietrzychowic;
 4. Marysina;
 5. Miodnicy (ujęcie to zaopatruje w wodę: Dybów, Gorzupię Dolną, Miodnicę, Pożarów, Stary Żagań)
 6. Rudawicy (ujęcie to zaopatruje w wodę: Rudawicęa, Trzebów, Pruszków)
 7. Tomaszowa (ujęcie to zaopatruje w wodę: Tomaszowo, Bożnów)
 8. Chrobrowa (ujęcie to zaopatruje w wodę: Bukowinę Bobrzańską, Starą Kopernię, Nieradzę, Kocin, Chrobrów).

 

Oczyszczalnia ścieków w Żaganiu zlokalizowana jest przy ul. Bolesława Chrobrego 44.

Przesył ścieków bytowo – gospodarczych z sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków odbywa się metodą grawitacyjną oraz ciśnieniową. Ścieki z przepompowni Gminy Żagań o statusie miejskim (Osiedle Kolonia Laski i Osiedle Moczyń) oraz przepompowni położonych na terenie Gminy Żagań (Dzietrzychowice, Tomaszowo, Bożnów, Miodnica, Stary Żagań oraz Pożarów) spływają do kolektorów głównych. Kolektory te usytuowane są po prawej i lewej stronie rzeki Bóbr, które połączone są z przepompownią ścieków znajdującą się przy ul. Fabrycznej w Żaganiu, do której również dowożone są ścieki wozami asenizacyjnymi. Następnie ścieki tłoczone są do głównego kolektora fi 1400 i grawitacyjnie spływają do oczyszczalni ścieków.

Proces technologiczny oczyszczania ścieków odbywa się metodą mechaniczno-biologiczną.

Podstawowe obiekty oczyszczalni ścieków w Żaganiu stanowią:

 • komora K-1;
 • przepompownia ścieków surowych z komorą czerpalną;
 • budynek krat;
 • piaskownik;
 • osadniki wstępne;
 • komora przelewowa;
 • wielofunkcyjny blok technologiczny biologicznego oczyszczania ścieków w skład którego wchodzą następujące komory:
  • anaerobowa (defosfatacji)
  • anoksyczna (denitryfikacyjna);
  • aerobowa (nitryfikacyjna);
  • osadniki wtórne;
  • koryto pomiarowe.

Ponadto na terenie oczyszczalni funkcjonują obiekty do przeróbki osadów, powstających w trakcie procesów utylizacji ścieków.

W skład układu technologicznego do przeróbki osadów wchodzą:

 • przepompownia osadów;
 • zbiorniki magazynująco-uśredniające;
 • stacja przeróbki osadów;
 • suszarnie osadów ściekowych.