Zmiana danych odbiorcy usług

 

1. Jeśli chcesz zmienić dane adresu do korespondencji powinieneś wystąpić do ŻWiK Sp. z o.o. z Oświadczeniem o zmianie adresu do korespondencji.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji  możesz złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Na podstawie złożonego oświadczenia wszelka korespondencja zostanie przekierowana na nowy adres podany w oświadczeniu.

 

Zmiany danych kontaktowych odbiorcy usług może dokonać sam odbiorca usług lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie przez odbiorcę usług.

 

2. Jeśli zmianie uległy Twoje dane osobowe i zachodzi konieczność dokonania zmian w zawartej z Żagańskimi Wodociągami i Kanalizacje Sp. z o.o. umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zmianie danych  na fakturach oraz innych korespondencjach powinieneś wystąpić do ŻWiK Sp. z o.o. z Oświadczeniem o zmianie danych adresowych.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Wniosek o zmianę danych osobowych  możesz złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

Na podstawie złożonego oświadczenia zostanie przygotowany aneks do zawartej już umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zostaną zaktualizowane dane w celu wystawiania faktur, innych dokumentów i ewentualnie innej korespondencji za usługi.

 

Zmiany danych osobowych odbiorcy usług może dokonać sam odbiorca usług lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie przez odbiorcę usług.