Zwrot nadpłaty

 

W przypadku powstania nadpłaty, np. w związku z otrzymaniem faktury korygującej, dwukrotnym opłaceniem tej samej faktury itp. możesz wystąpić o zwrot środków wypełniając Wniosek o zwrot nadpłaty na konto i dostarczyć go osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Żagańskie Wodociągi i kanalizacje Sp. z o.o., ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań, bądź drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl. Klienci zarejestrowani w eBOK mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.