Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego

 

Jeśli potrzebujesz wody do prac związanych z inwestycjami drogowymi np. remontami, modernizacjami dróg, mostów, wiaduktów itp.; potrzebujesz wody do podlewania zieleni na terenie miasta lub do tymczasowych obiektów tj. cyrk, lunapark itp., powinieneś wystąpić do ŻWiK Sp. z o.o. z Wnioskiem o wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem

 

Przypominamy, że przystawki hydrantowe nie mogą służyć do zaopatrzenia w wodę placu budowy budynku.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Wniosek o wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem  możesz złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-1400 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

UWAGA! Pobór wody za pośrednictwem hydrantu p.poż jest możliwy od 1 kwietnia do 31 października, przy temperaturze powyżej 0oC.

 

Zawarcie umowy oraz użytkowanie stojaka hydrantowego jest możliwe po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości wartości przedmiotu najmu, przelewem na konto bankowe spółki.

Rozliczenie należności za wynajem stojaka hydrantowego oraz pobraną wodę, będzie następowało co miesiąc po otrzymaniu od najemcy odczytu, zgodnie ze wskazaniami licznika oraz zgodnie z zawartą umową wynajmu stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem.