Odpłatne przejęcie sieci wod- kan

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. – zgodnie z art.49 § 2 k.c. ustawy  z dnia 30 maja 2008 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) może, na pisemny Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych osoby, która wybudowała z własnych środków, na terenie Miasta Żagań oraz Gminy Żagań, urządzenie wodociągowe i urządzenie kanalizacji sanitarnej przejąć je odpłatnie na majątek Spółki.

 

Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odbywa się na zasadach wynikających z postanowień Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezesa Zarządu ŻWiK Sp. z o.o. z dnia 2 kwietnia 2020 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 12/2020  z dnia 19 sierpnia 2020 roku

 

Procedurę odpłatnego przejmowania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych krok po kroku znajdziesz w Regulaminie.

 

Wzór protokołu negocjacyjnego, o którym mowa w Regulaminie znajdziesz tutaj.

 

W dniu odbioru technicznego sieci podpisany zostaje w dwóch egzemplarzach Protokół odbioru końcowego urządzenia wodociągowego lub Protokół odbioru końcowego urządzenia kanalizacyjnego

 

Protokół odbioru końcowego sieci powinien posiadać podpisy: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela Spółki ŻWiK.

 

Opisana procedura nie ogranicza, ani nie wyłącza Twoich praw do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.