Obsługa klienta

 

ul. Przyjaciół Żołnierza 21

68-100 Żagań

 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek – Piątek:  07.00 – 15.00

 

DANE KONTAKTOWE

tel.: 68 477 78 88

e-mail: bok@zwik.zagan.pl

 

Sekcja Handlu i Rozliczeń: 

tel. 68 477 78 83

email: bok@zwik.zagan.pl

 

Windykacja:

tel. 68 451 00 99

email: bok@zwik.zagan.pl

 

Sekcja Gospodarki Wodomierzowej:

tel. 734 218 555

email: bok@zwik.zagan.pl

 

Sprawy techniczne:

tel. 68 477 78 90

email: bok@zwik.zagan.pl

 

Przyłączenie do sieci i odbiory Techniczne:

tel. 603 105 707

email: bok@zwik.zagan.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Wielgus – inspektor ochrony danych

e-mail:   iod@bhpex.pl

tel.: 68 411 40 00

 

Zgłaszanie awarii - kontakt całodobowy.

24 godziny na dobę pod poniżej podanymi numerami telefonów przyjmowane są interwencje w sprawach awarii wodociągowych, wystąpienia u odbiorców wody o pogorszonej jakości, wystąpienia braków wody, zatorów i awarii kanalizacji, zapadlisk.

  1. Zgłaszanie awarii do 1500                                   tel. 68 477 78 88, 607 843 252, 734 218 333
  2. Zgłaszanie awarii po 1500                                   tel. 68 477 78 84

 

DANE SPÓŁKI

ADRES SIEDZIBY

ul. Bolesława Chrobrego 44

68-100 Żagań

 

NIP: 924-17-47-076

REGON: 978001798

KRS:  0000132641

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 86 593 000,00  zł

Numer konta bankowego: PEKAO  SA O/Żagań  76 1240 6856 1111 0000 5402 7019