e-Faktura

 

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury - fakturą elektroniczną.

 

E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe.

 

E-faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem:

  • Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
  • adresu e-mail wskazanego przez Klienta

 

E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., którzy:

  • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
  • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w regulaminie e-faktury w Rozdziale 1 części III Wymogi techniczne
  • zaakceptowali regulamin e-faktury

 

Rejestracja w eBOK aktywuje e-fakturę.

 

Korzyści z wyboru e-faktury:

  • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
  • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
  • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu
  • wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych - brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów
  • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego