Rodzaje umów

 

W zależności od świadczonych usług Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp .z o.o. zawiera następujące umowy:

  • „Umowa o zaopatrzenie w wodę", zawierana jest w przypadkach kiedy nieruchomość zostaje podłączona tylko do miejskiej sieci wodociągowej. Rozliczenie odbywa się według wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wodociągowym.
  • „Umowa na odprowadzenie ścieków” zawierana jest w przypadkach kiedy z nieruchomości odprowadzamy WYŁĄCZNIE ścieki a woda pobierana jest z własnego ujęcia wody. Rozliczenie odbywa się według wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na instalacji własnego ujęcia wody.

„Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”, zawierana jest w przypadku kiedy nieruchomość zostaje podłączona do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań wodomierza głównego, natomiast ilość odprowadzonych ścieków ustalamy jako równą ilości pobranej wody.