eBOK

 

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) zostało utworzone w celu poszerzenia kontaktu z Klientem oraz udoskonalenia jego obsługi.

 

Program eBOK jest bezpłatnym, multimedialnym serwisem przy pomocy, którego Klient Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. może w dowolnym momencie za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, podejrzeć wystawione faktury, przesłać do naszej Spółki  wiadomość, podać stan wodomierza.

 

UWAGA! Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Żagańskimi Wodociągami i Kanalizacjami Sp. z o.o. zostaje zawarta automatycznie, z każdym Klientem, który zaakceptuje warunki zapisane w regulaminie Internetowego Biura Obsługi Klienta.

 

Z programu eBOK mogą korzystać wszyscy Klienci ŻWiK Sp. z o.o. którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
 • zaakceptowali regulamin eBOK,
 • prawidłowo przeprowadzili rejestracje,
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w § 7 regulaminu eBOK.

 

Spółka zapewnia swoim użytkownikom bezpieczne łączenie z serwisem oraz ochronę danych osobowych. Niemniej jednak, Klient dodatkowo powinien zadbać by niepowołane osoby nie otrzymały dostępu do jego konta. W tym celu należy:

 • nie udostępniać hasła osobom trzecim,
 • wylogować się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z programu eBOK.

 

Dzięki eBOK Klient ŻWiK Sp. z o.o. ma łatwiejszy dostęp do aktualnych informacji o świadczonych na jego rzecz usługach oraz otrzymuje uprawnienia umożliwiające:

 • zgłoszenie nowego odczytu z wodomierza
 • przeglądania historii wprowadzonych stanów posiadanych wodomierzy
 • sprawdzenie i wydruk umów zarejestrowanych w systemie
 • możliwość wyświetlenia analizy zużycia wody dla danego punktu odbiorczego
 • podglądu dowolnej faktury zarejestrowanej w systemie
 • zgłaszanie awarii, reklamacji oraz innych uwag związanych ze świadczonymi usługami
 • zgłoszenie wywozu nieczystości ciekłych
 • zarządzania danymi teleadresowymi swojego konta eBOK

 

Jak założyć konto w eBOK