Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. posiadają dwa punkty odbioru ścieków dowożonych:

  1. ul. Fabryczna – punkt czynny do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku,
  2. ul. Bolesława Chrobrego 44 – punkt czynny od godz. 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta.

 

Jeśli zajmujesz się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i chciałbyś dostarczyć do nas nieczystości ciekłe, powinieneś wystąpić do ŻWiK Sp. z o.o. z Wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę ścieków dowożonych.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę ścieków dowożonych wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć  osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-1400 Żagań, drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Na podstawie złożonych dokumentów przygotujemy umowę na odbiór ścieków dowożonych, a następnie prześlemy do Ciebie za pośrednictwem operatora pocztowego lub przekażemy do Działu Oczyszczania Ścieków gdzie będziesz mógł ją podpisać (zgodnie z Twoją dyspozycją zaznaczoną na wniosku).

 

Gdy już posiadasz podpisaną obustronnie umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych możesz dokonywać zrzutu nieczystości ciekłych.

 

Podczas pierwszej wizyty w punkcie zlewnym otrzymasz identyfikatory umożliwiające wjazd Twoich samochodów dowożących nieczystości ciekłe na teren Oczyszczalni Ścieków ŻWiK Sp. z o.o.