Świadczone usługi

 

Opróżnienie-udrożnienie kanalizacji sanitarnej

 

W celu zlecenia wypompowania nieczystości z szamba przydomowego (zbiornika bezodpływowego) powinieneś wystąpić do ŻWiK z Wnioskiem o zlecenie wykonania usługi – opróżnienie– udrożnienie kanalizacji sanitarnej.

 

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

 

Wniosek o zlecenie wykonania usługi – opróżnienia – udrożnienia kanalizacji sanitarnej   możesz złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-1400 Żagań, ewentualnie drogą elektroniczną na adres: bok@zwik.zagan.pl bądź poprzez eBOK.

 

Realizacja usługi następuje w terminie ustalonym ze zleceniodawcą - wzór umowy.

 

Cennik usług znajduje się tutaj