Zabezpieczenie wodomierza przed wpływem niskich temperatur

 

Zabezpieczenie instalacji wewnętrznych i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed szkodliwym wpływem niskich temperatur w okresie zimy

 

Co można zrobić?

 

  • Utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa , która nie powinna być niższa niż +4 st.
  • Jeżeli wodomierz znajduje się w pomieszczeniu, trzeba je zabezpieczyć przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien itp.
  • Jeżeli wodomierz zamontowany jest w nieogrzewanym garażu, piwnicy, klatce schodowej lub pomieszczeniu gospodarczym, trzeba go zabezpieczyć izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość łatwego usunięcia zabezpieczenia, w celu dokonania odczytu licznika. Przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane należy odpowiednio zaizolować-ocieplić. W tym przypadku skuteczne są otuliny z pianki poliuretanowej. Co jakiś czas odkręcajmy też krany, bo woda stojąca w instalacji zamarza najłatwiej.
  • Jeżeli wodomierz zlokalizowany jest w studzience wystarczy, że licznik będzie znajdować się poniżej poziomu zamarzania gruntu. Studzienki wodomierzowe należy oczyścić, usunąć z nich wodę, zwrócić szczególną uwagę na pokrywy studni, czy nie są uszkodzone.
  • Jeżeli woda wykorzystywana jest jedynie w okresie letnim, elementy instalacji wodociągowej należy zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie oraz zamknięcie zaworów. Prosimy o  nie składować  pryzm śniegu i lodu na pokrywach od podziemnych hydrantów przeciwpożarowych, pokrywach zasuw sieci wodociągowej oraz włazach kanalizacyjnych czy wpustach ulicznych. Przysypanie śniegiem i lodem elementów sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, może powodować poważne utrudnienia podczas prac przy usuwaniu awarii wodociągowej, kanalizacyjnej czy też działań straży pożarnej.
  • W okresie zimowym nie należy dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych, publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp. uzbrojenia sieci wodno-kanalizacyjnej przed posesją i na jej terenie.

 

Jak zapobiegać zamarzaniu instalacji?

 

Jedną z najczęściej stosowanych możliwości jest zabezpieczenie rur przed zamarzaniem  izolacją, należy przede wszystkim zabezpieczyć miejsca narażone na działanie zimna, uwzględniając szczególnie: przyłącze zimnej wody, instalacje przygruntowe i nieogrzewane pomieszczenia. W calu zaizolowania przewodów najczęściej wykorzystywane są tworzywa sztuczne: poliuretan, polietylen, kauczuk modyfikowany, polistyren ekspandowany (styropian) lub wełna mineralna.

 

Co, gdy woda w rurach zamarzła?

 

W sytuacji, gdy doszło już do zamarznięcia rur, a instalacja nie została jeszcze rozsadzona od wewnątrz przez lód, można podjąć próbę odmrożenia wody. Należy zakręcić zawór główny i odkręcić najbliższy zawór końcowy lub śrubunek. Zapewni to swobodny wypływ wody z rury, którą będziemy podgrzewać. Przed rozpoczęciem ogrzewania rury warto podnieść temperaturę w pomieszczeniu za pomocą np. dmuchawy elektrycznej.

 

Ogrzewanie rozpoczynamy zawsze od końca rury. Ten sposób odmrażania rur, zajmuje dość dużo czasu, jest bezpieczny i skuteczny. Zamarznięty zawór podgrzewamy podobnie jak rury. Gorzej, kiedy zamarznie fragment instalacji podtynkowej, w tym przypadku nie unikniemy kucia ścian. Jeżeli okaże się, że rura już uległa uszkodzeniu czeka nas rozległy remont instalacji. Natomiast zamarznięcie rur zewnętrznych, w gruncie, związane jest z ich wykopaniem, najczęściej z demontażem, odmrożeniem, ponownym montażem, zaizolowaniem i zakopaniem.

 

Jak rozpoznać, że rury z wodą są zamarznięte?

 

Brak wody to pierwszy sygnał, że woda w instalacji mogła zamarznąć. Należy zweryfikować stan wewnętrznej instalacji wodnej i zlokalizować ewentualne pęknięcie albo zamarznięcie lub lód na złączach. Jeśli w pęknięciu rury lub na jej zewnętrznej osłonie, widoczny jest lód,   są podstawy sądzić, że woda w rurach zamarzła.

 

Jak odmrozić zamarznięte rury i rozpuścić lód w rurach?

 

Czasami może wystarczyć ocieplenie rury np. źródłem gorącego powietrza. Należy pamiętać, żeby najpierw zakręcić zawór główny i odkręcić najbliższy zawór końcowy lub śrubunek. Zapewni to swobodny wypływ wody z rury, którą będziemy ogrzewać. Przed rozpoczęciem ogrzewania rury warto podnieść temperaturę w pomieszczeniu za pomocą np. dmuchawy elektrycznej. Ogrzewanie rury rozpoczynamy zawsze od końca rury. Ten sposób odmrażania rur, zajmuje dość dużo czasu, lecz jest bezpieczny i skuteczny. Dopiero gdy rura będzie drożna i mamy pewność, że nigdzie nie ma otwartego przecieku, można odkręcić główny zawór. Gorzej, kiedy zamarznie fragment instalacji podtynkowej, w tym przypadku nie unikniemy kucia ścian. Jeżeli okaże się, że rura już uległa uszkodzeniu czeka nas rozległy remont instalacji.

 

Jakie mogą być skutki?

 

Z przepisów prawa (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) wynika obowiązek właściciela, najemcy, użytkownika nieruchomości, zabezpieczenia wodomierza oraz zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, w tym usuwania awarii przyłączy będących w jego posiadaniu. W szczególności zabezpieczenie wodomierza głównego i jego usytuowania, zapobiegania zerwaniu lub uszkodzeniu plomby umieszczonej na wodomierzu głównym, urządzeniu pomiarowym lub zaworze odcinającym oraz na wpływaniu na zamianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza głównego, zabezpieczającego wodomierz przed uszkodzeniem lub zaborem zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeniami mechanicznymi.

 

Zamarzanie wody w instalacji powoduje rozsadzenie, deformację lub rozszczelnienie płyty uszczelniającej wodomierza, a to z kolei wyciek wody i zniszczenie liczydła. Wymiana urządzenia może kosztować, zależnie od jego parametrów, od 200 zł do nawet 3500 zł. Straty materialne spowodowane zalaniem wodą i uszkodzonym wodomierzem, mogą być wielokrotnie wyższe o koszty wymiany instalacji, ale także remontu struktury budynku (ściany, posadzki itp.). Koszt usunięcia szkody ponoszą właściciele nieruchomości.

 

Zachęcamy zatem do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby uniknąć szkodliwego wpływu niskich temperatur na instalację wewnętrzną oraz urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w okresie zimy.