Edukacja ekologiczna

 

Jednym z priorytetów naszej Spółki jest promowanie ekologii wśród najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy Żagań.

 

Od 2019 roku zapraszamy najmłodszych mieszkańców do serca naszego przedsiębiorstwa na co dzień niedostępnego dla odwiedzających.

 

W swych działaniach zwracamy uwagę na problematykę ochrony środowiska, w tym przede wszystkim ochrony wód podziemnych, służących nam jako źródło wody pitnej, jak również wód powierzchniowych, które są odbiornikiem oczyszczonych przez naszą Spółkę ścieków. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność racjonalnej gospodarki wodno – ściekowej w każdym gospodarstwie domowym.

 

Dzięki naszym materiałom edukacyjnym już przedszkolaki mogą się dowiedzieć skąd się bierze woda w kranie i co trzeba z nią zrobić, żeby znów była czysta i nadawała się do picia.