Aktualności

Zapadlina na ul. Armii Krajowej w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o informuje, że w związku z powstaniem zapadliny w jezdni na ul. Armii Krajowej 11 poczyniono inspekcję TV kanalizacji sanitarnej, podczas której stwierdzono rozszczelnienie przedwojennej kanalizacji kamionkowej na odcinku sieć ogólnospławna - przyłącze. Z uwagi na głębokość posadowienia kanału oraz miejsca awarii, ŻWiK Sp. z o.o. w dniu 25 października wykonał remont metodą bezwykopową poprzez instalację rękawa nasączonego żywicą epoksydową przez studzienki włazowe i utwardzenie ww. materiału parą wodną pod ciśnieniem. Dodatkowo wykonano punktowe naprawienie głównego kolektora, co wyklucza całkowicie możliwość powstania kolejnej sytuacji z zapadającą się nawierzchnią. Remont rurociągu przedłuża jego żywotność o kolejne 50 lat. Prace wykonywano przy częściowym zajęciu pasa ruchu drogowego, co w minimalnym stopniu wpływało na ograniczenie i utrudnienie ruchu drogowego.

10 listopada, 2022