Aktualności

Nowa taryfa

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 9 sierpnia 2022r. na okres trzech lat wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach Gminy Żagań o statusie miejskim i Gminy Żagań, zatwierdzona decyzją nr WR.RZT.70.39.2022 z dnia 11 lipca 2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 01 sierpnia 2022r.

 

Szczegóły znajdują się - ogloszenie_taryfy_-_2022-2024.pdf (zwik.zagan.pl).

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie - tutaj