Aktualności

SPRAWDŹ LEGALIZACJĘ SWOJEGO PODLICZNIKA!

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. przypomina Odbiorcom o obowiązku legalizacji wodomierzy (podliczników) służących ustalaniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, za którą spółka nie obciąża Odbiorcy usług kosztami odbioru ścieków.

13 marca, 2024

Odbiorcy korzystający z podliczników zobowiązani są w terminie do dnia 31.03.2024r. do wymiany wodomierza, który już utracił lub utraci w ww. terminie ważność cech legalizacyjnych na nowy spełniający wymagania określone przepisami prawa. O wymianie należy powiadomić ŻWiK Sp. z o.o. w celu spisania i zaplombowania wodomierza.
Niespełnienie tego wymogu uznane będzie za brak układu pomiarowego wody bezpowrotnie zużytej i skutkować będzie jej nieuwzględnieniem w naliczaniu opłaty za odbiór ścieków.
Jednocześnie Spółka informuje, iż istnieje możliwość zamontowania podlicznika z opcją zdalnego odczytu, kompatybilnego z systemem stosowanym przez ŻWiK Sp. z o. o. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 734 218 555

Cyprian Maszlong
Prezes Zarządu