Aktualności

Inwestycja w miejscowości Marysin

Inwestycja w miejscowości Marysin rozpoczęta w dniu 16.11.2021

 

12 stycznia, 2022

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje w dniu 16.11.2021 rozpoczęły prace wykonawcze polegające na modernizacji sieci wodociągowej w m. Marysin. Inwestycja obejmuje zastąpienie wyeksploatowanej i awaryjnej  sieci stalowej o średnicy 50 mm na rurę  PE-RC o średnicy 90mm i długości  909,0 mb. Prace będą się odbywały metodą przewiertu sterowanego tak aby w jak najmniejszym stopniu utrudnić ruch drogowy mieszkańcom. Zostaną wykonane jedynie wykopy do węzłów sieci, gdzie zostanie zamontowana armatura wodociągowa. Zadanie obejmuje także zamontowanie 9 hydrantów przeciwpożarowych i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców Marysina. Nowa sieć wodociągowa pozwala perspektywicznie patrzeć na ewentualną rozbudowę mieszkalnictwa jednorodzinnego ponieważ zwiększy się wydajność sieci, a także możliwości dostawy wody na potrzeby produkcji rolnej. 
Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań wody wpuszczonej do nowej sieci każdy mieszkaniec zostanie podpięty pod tą sieć wodociągową, a na zlecenie klienta ŻWiK Żagań może wykonać także prace polegające na całkowitej wymianie przyłącza na odcinku od sieci do prywatnej  nieruchomości.