Aktualności

Inwestycja ul. Wiejska

Inwestycja ul. Wiejska rozpoczęta w dniu 11.10.2021.

 

 

12 stycznia, 2022

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.  w dniu 11.10.2021 rozpoczęły inwestycję na ul. Wiejskiej w Żaganiu (os. Moczyń) w rejonie budynków: 3, 5, 6a, 8. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont wyeksploatowanej sieci wodociągowej, polegający na zwiększeniu średnicy rury do DN90 PE  na odcinku o długości 209,0 mb, zwiększy to wydajność dostawy wody w związku z rosnącym zapotrzebowaniem mieszkańców i planowaną rozbudową budownictwa mieszkalnego na tym terenie. Zostanie także zwiększone bezpieczeństwo przeciwpożarowe, poprzez budowę nowych hydrantów. Budowa sieci będzie się odbywać metodą przewiertu sterowanego, aby zminimalizować utrudnienia ruchu drogowego w tym rejonie. ŻWiK wykona jedynie kilka wykopów dla komór kontrolnych przy wykonywaniu przewiertu. Projekt obejmuje także wybudowanie sieci kanalizacyjnej tłocznej o długości 214,0 mb i średnicy DN90, która również zostanie wykonana metodą przewiertu sterowanego, oraz kanalizacji grawitacyjnej o długości 116,5 mb i średnicy DN200 PVC wykonanej metodą wykopu otwartego. 
Budowa kanalizacji ma nie tylko aspekt podniesienia komfortu dla mieszkańców, ale także aspekt ekologiczny - przyłączenie do kanalizacji spowoduje wyłączenie z użytku wyeksploatowanych osadników bezodpływowych.