Aktualności

Inwestycja ul. Jarzębinowa

Inwestycja ul. Jarzębinowa rozpoczęta w dniu 9 lipca 2021.

12 stycznia, 2022

W dniu 9 lipca 2021 roku Prezes Zarządu Cyprian Maszlong podpisał umowę dotyczącą realizacji zadania pn. „Renowacja kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w ul. Jarzębinowej w Żaganiu metodą bezwykopową”. Wykonawcą zadania jest  konsorcjum firm Cons Control System Sp. z o.o. (Lider), Cons Control System Marcin Kupiec (Partner).
Zakres planowanych robót obejmuje bezwykopowy remont odcinka o długości 240,0 metrów skorodowanych rur betonowych oraz ośmiu studni. Prace przeprowadzone przez wykonawcę poprzedzą przebudowę ul. Jarzębinowej realizowaną przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
Metoda bezwykopowa odcinka sieci kanalizacyjnej rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz renowacja studzienek kanalizacyjnych metodą wkładu jednoczęściowego pozwoli zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasu - w porównaniu do metody tradycyjnej, która pochłonęłaby od miesiąca do kilku miesięcy. W tym przypadku prace będą trwały do około dwóch tygodni – oraz w minimalnym stopniu ograniczą ruch pojazdów i pieszych w rejonie prowadzonych prac.