Aktualności

KOMUNIKAT

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w związku z sytuacją dotyczącą wykrycia bakterii z grupy coli ( stwierdzona wartość to < 3 jtk/100ml ) w sieci wodociągowej Chrobrów informują odbiorców miejscowości Chrobrów, Bukowina Bobrzańska, Nieradza, Kocin i Stara Kopernia o używaniu wody do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu.

27 sierpnia, 2021