Aktualności

Uwaga!

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż od dnia 1 lipca 2021 roku, tj. od 25 miesiąca obowiązywania taryfy zatwierdzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obowiązują nowe stawki za wodę i ścieki.

 

16 czerwca, 2021

Z dniem 02 lipca 2019 r. na okres 3 lat weszła w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach Gminy Żagań o statusie miejskim i Gminy Żagań, zatwierdzona decyzją nr WR.RZT.070.63.2019.JW z dnia 04 czerwca 2019 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 czerwca 2019r.

Zgodnie z powyższą taryfą z dniem 1 lipca 2021 roku, tj. od 25 mieiąca obowiązywania taryfy zaczynają obowiązywać nowe stawki opłat za wodę i ścieki.

 

Szczegóły znjadują się tutaj.