Aktualności

Komunikat

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o. informuje o przywróceniu przydatności wody do spożycia pod względem fizykochemicznym w m. Dzietrzychowice.

14 kwietnia, 2021

Na podstawie Komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego informujemy o przywróceniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Dzietrzychowice gm. Żagań. Jakość wody spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294)

Komunikat PPIS - pobierz