Aktualności

SPRAWDŹ LEGALIZACJĘ SWOJEGO PODLICZNIKA! - UWAGA! wydłużamy termin do 31.08.2021r. Szczegóły poniżej.

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. przypomina Odbiorcom o obowiązku legalizacji wodomierzy (podliczników) służących ustalaniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, za którą spółka nie obciąża Odbiorcy usług kosztami odbioru ścieków.

Odbiorcy korzystający z podliczników zobowiązani są w terminie do dnia 31.08.2021 roku do wymiany wodomierza, który już utracił lub utraci w ww. terminie ważność cech legalizacyjnych na nowy spełniający wymagania określone przepisami prawa. O wymianie należy powiadomić ŻWiK Sp. z o.o. w celu spisania i zaplombowania wodomierza.

Niespełnienie tego wymogu uznane będzie za brak układu pomiarowego wody bezpowrotnie zużytej i skutkować będzie jej nieuwzględnieniem w naliczaniu opłaty za odbiór ścieków.

Jednocześnie Spółka informuje, iż istnieje możliwość zamontowania podlicznika z opcją zdalnego odczytu, kompatybilnego z systemem stosowanym przez ŻWiK Sp. z o. o.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 734 218 555

 

Cyprian Maszlong

Prezes Zarządu

 

04 lutego, 2021