Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Żaganiu.

Cel projektu: wzrost poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

20 sierpnia, 2020

 

PROJEKT:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Żaganiu.

 

Całkowita wartość projektu: 890 264,39 zł

Wartość dofinansowania: 434 275,31 zł

Czas rzeczowej realizacji projektu: sierpień 2020 r. – grudzień 2021 r.

 

Cel projektu: wzrost poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Dzięki realizacji projektu i osiągnięciu poszczególnych wskaźników projekt przyczyni się do:

  1. zmniejszenia zapotrzebowania na tzw. „czarną” energię elektryczną dla obiektów ŻWiK Sp. z o.o., poprzez zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej.
  2. wykorzystania naturalnego potencjału energii słońca w obiektach ŻWiK Sp. z o.o., poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 186,60 kW.
  3. zmniejszenia emisji CO2 dla obiektów ŻWiK Sp. z o.o. w wyniku zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2020