Renowacja kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w ul. Jarzębinowej w Żaganiu metodą bezwykopową

Typ zamówienia: Zamówienia publiczne niepodlegające ustawie

Data ogłoszenia: 18 czerwca, 2021

Termin składania ofert: 25 czerwca, 2021

Status:  Aktywne

Termomodernizacja budynku biurowo - technicznego oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Chrobrego 44

Typ zamówienia: 

Data ogłoszenia: 01 lutego, 2021

Termin składania ofert: 24 lutego, 2021

Status:  Nieaktywne

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żaganiu

Typ zamówienia: Zamówienia publiczne niepodlegające ustawie

Data ogłoszenia: 27 listopada, 2020

Termin składania ofert: 16 grudnia, 2020

Status:  Nieaktywne