Witamy na stronie spółki ŻWiK, BIPŻWiK

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 44
68-100 Żagań
woj. lubuskie

bok@zwik.zagan.pl

www.zwik.zagan.pl

Tel.  - 68 - 477 - 78 - 88
Fax. - 68 - 477 - 78 - 88

OBSŁUGA KLIENTA

ul. Przyjaciół Żołnierza 21

tel. 68-477-78-88

NIP 924-17-47-076

KRS Nr 0000132641 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 81 004 000,00  zł


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo !


Działając w imieniu Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuję,

że od dnia 1 czerwca 2020 roku otwieramy Biuro Obsługi Klienta.

Podczas wizyt w Spółce obowiązują następujące zasady obsługi klientów:

1) obowiązek noszenia maseczki lub zasłaniania ust i nosa w inny sposób,
2) obowiązek dezynfekcji rąk – przy wejściu do Biura Obsługi Klienta znajduje się dozownik ze środkiem dezynfekującym,
3) klienci obsługiwani są pojedynczo,
4) zaleca się zachowanie co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy klientami w przypadku oczekiwania na obsługę.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie.

Prezes Zarządu
ŻWiK Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

Zarząd Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w nawiązaniu do komunikatów wprowadzających zmiany organizacyjne w obsłudze klienta spowodowane ogłoszeniem w kraju stanu epidemii, uprzejmie informuję, że realizacja projektu „zdalny system odczytu wodomierzyzostaje wznowiona od dnia 1 czerwca 2020 roku.

______________________________________________________________________________

ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY

UWAGA!
Spółka Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu wprowadza zdalny odczyt wodomierzy.


CO TO JEST ZDALNY ODCZYT?
Zdalny odczyt wodomierzy to system radiowego odczytu zużycia wody z wodomierzy zamontowanych u odbiorców. Dzięki instalacji nakładek sygnał wysyłany do modułu inkasenckiego umożliwi automatyczny, bezprzewodowy odczyt stanu wodomierza bez konieczności wizyt u Klienta.

KOGO DOTYCZY?
System dotyczy wszystkich odbiorców wody dostarczanej przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu, u których jest zamontowany wodomierz główny.

MONTAŻ
Montażu dokonywać będą instalatorzy Firmy zewnętrznej (na zlecenie ŻWiK Sp. z o.o.), wyposażeni w wiarygodne identyfikatory ze zdjęciem.

TERMIN. LUTY 2019r. – LIPIEC 2020r.
W pierwszej kolejności zamontowane zostaną nakładki do odczytu radiowego u odbiorców, którym w latach 2016-2018 zostały wymienione wodomierze główne.
Informacje dotyczące realizacji zadania można uzyskać od poniedziałku do piątku:
 - w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem 68 477 78 88,
  - w godzinach od 15.00 do 19.00 pod numerem 607 843 416.

Aktualności

Przerwa w dostawie wody z powodu awarii w m. Żagań ul. Nowogródzka

02.07.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 02.07.2020 r. na ulicy Nowogródzkiej nr 72 – 145 w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 12.00 do godziny 13:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

Przerwa w dostawie wody 02.07.2020- Żagań ul. Spółdzielcza

01.07.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu planowanych prac remontowych na sieci wodociągowej w dniu 02.07.2020 r. na ulicy Spółdzielczej w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 8.00 do godziny 13:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

UWAGA!

01.07.2020
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu informują, że z dniem 02 lipca 2020 r. na okres kolejnego roku wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach Gminy Żagań o statusie miejskim i Gminy Żagań, zatwierdzona decyzją nr WR.RZT.070.63.2019.JW z dnia 04 czerwca 2019 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 czerwca 2019r.

Przerwa w dostawie wody z powodu awarii w m. Żagań ul. Poprzeczna, Śląska, Okrzei

22.06.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 22.06.2020 r. na ulicy Poprzecznej, Śląskiej nr 18 – 49 oraz Okrzei nr 12 w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 11.00 do godziny 13:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

KOMUNIKAT!

18.06.2020

Szanowni Państwo,
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. zaleca racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą w związku z panującą suszą.
Podlewanie ogródków, terenów zielonych, napełnianie przydomowych basenów zmniejszają zapasy wody powodując realną możliwość spadku ciśnienia w sieci, a tym samym problemy z ciągłością dostawy wody z urządzeń wodociągowych. Woda powinna być używana w pierwszej kolejności do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych.

Przerwa w dostawie wody z powodu awarii w m. Żagań ul. Klonowa

09.06.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 09.06.2020 r. na ulicy Klonowej nr 25, 22, 24, 26 w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 09.00 do godziny 13:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

Przerwa w dostawie wody ul. Kopernika w m. Żagań 08.06.2020

05.06.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej w dniu 08.06.2020 r. na ulicy Kopernika w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 08.00 do godziny 12:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

Przerwa w dostawie wody -ul. Ratuszowa m. Żagań w dniu 15.05.2020

14.05.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej w dniu 15.05.2020 r. na ulicy Ratuszowej w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 07.30 do godziny 12:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiKOpublikował: Katarzyna Czekalska
Publikacja dnia: 18.06.2020
Podpisał: Zbigniew Orłowski
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 476 902