Witamy na stronie spółki ŻWiK, BIPŻWiK

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 44
68-100 Żagań
woj. lubuskie

bok@zwik.zagan.pl

www.zwik.zagan.pl

Tel.  - 68 - 477 - 78 - 88
Fax. - 68 - 477 - 78 - 88

OBSŁUGA KLIENTA

ul. Przyjaciół Żołnierza 21

tel. 68-477-78-88

NIP 924-17-47-076

KRS Nr 0000132641 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 81 004 000,00  zł


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY

UWAGA!
Spółka Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu wprowadza zdalny odczyt wodomierzy.


CO TO JEST ZDALNY ODCZYT?
Zdalny odczyt wodomierzy to system radiowego odczytu zużycia wody z wodomierzy zamontowanych u odbiorców. Dzięki instalacji nakładek sygnał wysyłany do modułu inkasenckiego umożliwi automatyczny, bezprzewodowy odczyt stanu wodomierza bez konieczności wizyt u Klienta.

KOGO DOTYCZY?
System dotyczy wszystkich odbiorców wody dostarczanej przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu, u których jest zamontowany wodomierz główny.

MONTAŻ
Montażu dokonywać będą instalatorzy Firmy zewnętrznej (na zlecenie ŻWiK Sp. z o.o.), wyposażeni w wiarygodne identyfikatory ze zdjęciem.

TERMIN. LUTY 2019r. – MARZEC 2020r.
W pierwszej kolejności zamontowane zostaną nakładki do odczytu radiowego u odbiorców, którym w latach 2016-2018 zostały wymienione wodomierze główne.
Informacje dotyczące realizacji zadania można uzyskać od poniedziałku do piątku:
 - w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem 68 477 78 88,
  - w godzinach od 15.00 do 19.00 pod numerem 607 843 416.

Aktualności

Przerwa w dostawie wody: Żagań- ul. Żaganny oraz śląska 9

18.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniu 19.07.2019 r. w godzinach od 8:00 – 12:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w Żaganiu na ulicach: Żaganny oraz budynek przy Śląska nr 9. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody - Żagań: ul. Myśliwska

18.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje że,w wyniku awarii sieci wodociągowej w dniu 18.07.2019 na ul. Myśliwskiej nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 08.00-13.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT 5

11.07.2019

Z uwagi na występujące przypadki ingerencji w wodomierze główne, przypominamy, iż zgodnie z art.28 „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001r. karze grzywny podlega ten kto : „uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, utrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego”
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

KOMUNIKAT 4

11.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, że w związku z wymianą wodomierzy w ramach projektu pt. " Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” mogą wystąpić opóźnienia zarówno w odczycie wodomierza jak i w doręczaniu faktur. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

KOMUNIKAT 3

11.07.2019

W sprawie bezumownego (bezprawnego) poboru wody i odprowadzania ścieków
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że podstawą świadczenia usług w zakresie dostawy wody lub odprowadzania ścieków jest umowa, która powinna być zawarta w formie pisemnej i określać istotne warunki pomiędzy Odbiorcą, a Przedsiębiorstwem zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2018r., poz. 1152). Należy podkreślić, że obowiązkiem Odbiorcy jest złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Natomiast bezumowny pobór wody z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 zł, a bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 zł.
Informujemy, że Spółka nasza prowadzi kontrolę nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci kanalizacyjnej na obszarze swego działania. W przypadku stwierdzenia bezumownego odprowadzania ścieków, wobec właścicieli nieruchomości będą podejmowane działania procesowe w trybie i na warunkach art. 28 wymienionej powyżej Ustawy.
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

KOMUNIKAT 2

11.07.2019

W związku z prowadzonymi wymianami wodomierzy głównych na wodomierze posiadające nakładkę do zdalnego radiowego odczytu informujemy, że urządzenia te oprócz przekazywania informacji o wielkości zużycia wody u odbiorcy rejestrują również szereg innych informacji monitorujących prawidłową pracę wodomierza.
Informacje te odczytywane są przez nas w formie alarmów i dotyczą m.in:
• ingerencji magnetycznej,
• zdjęcia nakładki z wodomierza,
• zablokowania licznika,
• przepływu wstecznego wody i inne.
W przypadku stwierdzenia takich komunikatów ŻWIK Sp. z o.o. podejmie czynności wyjaśniające powody ingerencji w urządzenia, a następnie stosowne kroki prawne.
Zarząd ŻWIK Sp. z o.o.

KOMUNIKAT 1

11.07.2019

W związku z prowadzonymi pracami w zakresie wprowadzenia zdalnego odczytu wodomierzy, Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. zwraca się do Odbiorców wody, gdzie takie prace będą prowadzone, o dostęp do wodomierza głównego przez instalatorów firmy zewnętrznej AIUT sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Leona Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice, (na zlecenie ŻWiK Sp. z o.o.), wyposażonych w specjalne identyfikatory ze zdjęciem.
Nieuzasadniona odmowa dostępu do wodomierza głównego, celem realizacji wskazanych wyżej prac instalacyjnych, uznane zostanie za celowe działanie Odbiorcy, co skutkować będzie podjęciem stosownych działań przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zgodnych z treścią zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę, włącznie z odcięciem dostawy wody do nieruchomości.
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

Utrudnienia w ruchu drogowym ul. Bracka oraz Niepodlegości

02.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje że, w  związku z planowanym remontem nawierzchni jezdni na ul. Brackiej oraz Niepodległości nastąpią utrudnienia ruchu drogowego w niach 03.-04.07.2019. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 11.02.2019
Podpisał: Zbigniew Orłowski
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 407 687