Zamówienia publiczne niepodlegające ustawie

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie z odpadów o kodzie 19 08 01; 19 08 02 ; 19 08 05 z terenu oczyszczalni ścieków w Żaganiu, przy ul. B. Chrobrego 44, 68-100 Żagań

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01; 19 08 02 19 08 05 z terenu oczyszczalni ścieków w Żaganiu w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w:

1) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),

2) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),

3) rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).

 

Zaproszenie do złożenia oferty, SWZ, wzór umowy oraz formularz oferty znajdują się w załącznikach.

30 listopada, 2021

Data ogłoszenia: 30 listopada, 2021

Termin składania ofert: 10 grudnia, 2021

Status:  Nieaktywne

Pliki

 • Zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf (Plik dodano: 30 listopada, 2021)

  Pobierz plik
 • 02_-_formularz_oferty_-_zal._1.doc (Plik dodano: 30 listopada, 2021)

  Pobierz plik
 • Specyfikacja_warunkow_zamowienia.pdf (Plik dodano: 22 grudnia, 2021)

  Pobierz plik
 • Wzor_umowy.pdf (Plik dodano: 30 listopada, 2021)

  Pobierz plik
 • 03_-_oswiad._zal._2.doc (Plik dodano: 08 grudnia, 2021)

  Pobierz plik
 • wynik__postepowania.pdf (Plik dodano: 17 grudnia, 2021)

  Pobierz plik