Aktualności

Termomodernizacja budynku biurowo - technicznego oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Chrobrego 44

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informują, iż w dniu 30 stycznia 2021 roku na Bazie Konkurencyjności zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania „Termomodernizacja budynku biurowo - technicznego oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Chrobrego 44”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO –Lubuskie 2020.

Szczegóły postępowania znajdują się w zakładce: zamówienia publiczne, niepodlegające ustawie.

 

01 lutego, 2021