Termomodernizacja budynku biurowo -technicznego oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Chrobrego 44

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Żagań Miasto poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku biurowo-technicznym Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

20 sierpnia, 2020

PROJEKT:

Termomodernizacja budynku biurowo -technicznego oczyszczalni ścieków
w Żaganiu, ul. Chrobrego 44

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Żagań Miasto poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku biurowo-technicznym Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

Całkowita wartość projektu: 2 187 985,15 zł

Wartość dofinansowania: 1 490 772,23zł

Czas rzeczowej realizacji projektu: 2019-10-04 r. – 31.12.2020 r.

Spółka Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje jest w trakcie realizacji projektu, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku biurowo-technicznego Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Bolesława Chrobrego 44, 68-100 Żagań. W ramach projektu budynek biurowo -techniczny oczyszczalni ścieków w Żaganiu uzyska nową elewację poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, docieplenie podłogi na gruncie, zostanie wymieniona stolarka drzwiowa oraz okienna, wymianie zostanie poddane także źródło ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła. Projekt przewiduje także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z klimatyzacją zasilaną z pompy ciepła, montaż automatyki do sterowania systemem c.o z wykorzystaniem TIK. Dodatkowo przewiduje się wymianę oświetlenia na oświetlenie LED; montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17 kW oraz montaż automatycznego sterowania oświetleniem.

 

Efekty i rezultaty realizowanego projektu:

 

 • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku biurowo-technicznym ŻWiK Sp. z o.o., poprzez działania z zakresu głębokiej termomodernizacji.
 • Redukcja emisji CO2 w budynku biurowo-technicznym ŻWiK Sp. z o.o., dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród.
  • Optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego w budynku biurowo-technicznym ŻWiK Sp. z o.o., dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną.
  • Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej budynku biurowo-technicznego ŻWiK Sp. z o.o., poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.

 

Dzięki realizacji projektu i osiągnięciu poszczególnych wskaźników projekt przyczyni się do:

 • Powstrzymania procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza.
 • Zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opałowych i zużycie energii elektrycznej.
 • Poprawę jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Żagania.
 • Powstrzymanie degradacji ekosystemów.
 • Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Żagania.
 • Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Województwa Lubuskiego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2020