Do pobrania


Klienci:

  • Wniosek przyłączeniowy - (pobierz)
  • Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  - (pobierz) 

Aktualne Akty prawne

  • Uchwała Nr XV/108/19 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - pobierz 
  • Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - pobierz
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - pobierz 
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków - pobierz

Do otworzenia udostępnianych plików PDF niezbędny jest np. program Adobe Acrobat. Można go bezpłatnie pobrać z tej strony.Opublikował: Katarzyna Czekalska
Publikacja dnia: 06.03.2020
Podpisał: Mariusz Zakrawacz
Dokument z dnia: 15.10.2010
Dokument oglądany razy: 11 067