Taryfy

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków obowiązujące od dnia 02 lipca 2019r. na okres 3 lat -pobierz

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla Gminy Żagań o statusie miejskim oraz Gminy Żagań na okres 3 lat - pobierz

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedstawione są w poniższych tabelach.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OD 01 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe 5,33 5,76
Pozostali odbiorcy 5,36 5,79

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe 5,38 5,81
Pozostali odbiorcy 5,41 5,84

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe 5,41 5,84
Pozostali odbiorcy 5,51 5,95

Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawione są w poniższych tabelach.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OD 01 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe 7,89 8,52
Pozostali odbiorcy 7,89 8,52

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe 7,92 8,55
Pozostali odbiorcy 7,92 8,55

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Oznaczenie grupy taryfowej Cena netto [zł/m³] Cena brutto [zł/m³]
Gospodarstwa domowe 7,95 8,59
Pozostali odbiorcy 7,95 8,59

Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.

******************************************************************************************************

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków - rok 2016 -pobierz

Obowiązujące ceny zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w 2016 r.

I. Dla odbiorców gminy Żagań o statusie miejskim.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,34 zł netto - 4,69 zł brutto;
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3 dostarczonej wody netto 4,34 zł netto - 4,69 zł brutto.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków:

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 7,92 zł netto 8,55 zł brutto;
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 7,92 zł netto 8,55 zł brutto.

II. Dla odbiorców gminy Żagań ( gmina wiejska) - cena końcowa dla odbiorcy z uwzględnieniem dopłaty do ceny taryfowej.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,88 zł netto - 4,19 zł brutto;
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,34 zł netto - 4,69 zł brutto.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków:

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 7,18 zł netto 7,75 zł brutto;
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 7,92 zł netto 8,55 zł brutto.


***********************************************************************************************************

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków - rok 2015 -pobierz

Obowiązujące ceny zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia scieków w 2015 r.

I. Dla odbiorców gminy Żagań o statusie miejskim

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,16 zł netto - 4,49 zł brutto
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3 dostarczonej wody netto 4,16 zł netto - 4,49 zł brutto

Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 7,50 zł netto  8,10 zł brutto
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 7,50 zł netto 8,10 zł brutto


II. Dla odbiorców gminy Żagań ( gmina wiejska) - cena końcowa dla odbiorcy z uwzględnieniem dopłaty do ceny taryfowej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,60 zł netto 3,89 zł brutto
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3 dostar-czonej wody 3,60 zł netto 3,89 zł brutto

Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 6,68 zł netto  7,21 zł brutto
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 7,50 zł netto 8,10 zł brutto

***********************************************************************************************************

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków - rok 2014 

pełny tekst ogłoszenia o taryfach na 2014 r. - pobierz

Obowiązujące ceny zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia scieków w 2014 r.

I. Dla odbiorców gminy Żagań o statusie miejskim 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,04 zł netto - 4,36 zł brutto
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3 dostarczonej wody netto 4,04 zł netto - 4,36 zł brutto

Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 6,96 zł netto  7,52 zł brutto
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 6,96 zł netto 7,52 zł brutto


II. Dla odbiorców gminy Żagań ( gmina wiejska) 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,48 zł netto 3,76 zł brutto
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3 dostar-czonej wody 3,48 zł netto 3,76 zł brutto

Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 6,14 zł netto  6,63 zł brutto
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 6,14 zł netto 6,63 zł brutto

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków - rok 2013 r.

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. informują, że w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn, zm.),
z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie nowe stawki taryf.

Okres obowiązywania taryf od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - miasto Żagań

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę*

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen Wielkość cen
Netto [zł] z VAT** [zł]
1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,04 4,36
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,04 4,36

Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków*

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen Wielkość cen
Netto [zł] z VAT **[zł]
1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 6,96 7,52
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 6,96 7,52


Taryfa dodatkowych opłat za przekroczenia określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych*

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Wielkość cen
Netto [zł] z VAT **[zł]
1. Za każde kolejne 10% przekroczenia powyżej dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik zł/1 m3 0,10

0,11

2. Za każde przekroczenia wskaźnika pH o 1 stopień powyżej dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień zł/1 m3 4,00 4,28

* - informacje o taryfach ogłoszono również na stronie www. zwik.zagan.pl
** - Stawka podatku VAT wynosi 8%


Pełny tekst taryf dostępny jest do wglądu w Biurze Obsługi Klienta ŻWiK
ul. Przyjaciół Żołnierza 21 w Żaganiu.
Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 01.07.2019
Podpisał: Zbigniew Orłowski
Dokument z dnia: 15.10.2010
Dokument oglądany razy: 11 562