Władze spółki


Władze spółki ŻWiK i ich kompetencje zostały określone w akcie założycielskim
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Zarząd
 3. Rada Nadzorcza:
  1. Przemysław Rzeźniczak – Przewodniczący
  2. Mariusz Wróblewski
  3. Przemysław Naworol

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszelkie sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych, w przepisach szczególnych oraz określone szczegółowo w akcie założycielskim.

Rada Nadzorcza aktualnie składa się z trzech członków powołanych na okres trzech lat. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy mi.in.

 • powołanie i odwołanie członków Zarządu.
 • opiniowanie planów finansowo-rzeczowych i inwestycyjnych,
 • ocena realizacji tych planów.

Zarząd spółki aktualnie jest jednoosobowy i jest to Prezes Zarządu.

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza majątkiem, i sprawami spółki oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki. Jest uprawniony do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych.Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 01.02.2019
Podpisał: Mariusz Zakrawacz
Dokument z dnia: 12.11.2014
Dokument oglądany razy: 8 980