Komunikaty

Nowe stawki za wodę i ścieki obowiązujące od 1 stycznia 2015 r - pobierz

Pokaż aktualności z roku:

Przerwa w dostawie wody 02.07.2020- Żagań ul. Spółdzielcza

01.07.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu planowanych prac remontowych na sieci wodociągowej w dniu 02.07.2020 r. na ulicy Spółdzielczej w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 8.00 do godziny 13:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

UWAGA!

01.07.2020
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu informują, że z dniem 02 lipca 2020 r. na okres kolejnego roku wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach Gminy Żagań o statusie miejskim i Gminy Żagań, zatwierdzona decyzją nr WR.RZT.070.63.2019.JW z dnia 04 czerwca 2019 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 czerwca 2019r.

Przerwa w dostawie wody z powodu awarii w m. Żagań ul. Poprzeczna, Śląska, Okrzei

22.06.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 22.06.2020 r. na ulicy Poprzecznej, Śląskiej nr 18 – 49 oraz Okrzei nr 12 w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 11.00 do godziny 13:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

KOMUNIKAT!

18.06.2020

Szanowni Państwo,
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. zaleca racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą w związku z panującą suszą.
Podlewanie ogródków, terenów zielonych, napełnianie przydomowych basenów zmniejszają zapasy wody powodując realną możliwość spadku ciśnienia w sieci, a tym samym problemy z ciągłością dostawy wody z urządzeń wodociągowych. Woda powinna być używana w pierwszej kolejności do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych.

Przerwa w dostawie wody z powodu awarii w m. Żagań ul. Klonowa

09.06.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 09.06.2020 r. na ulicy Klonowej nr 25, 22, 24, 26 w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 09.00 do godziny 13:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

Przerwa w dostawie wody ul. Kopernika w m. Żagań 08.06.2020

05.06.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej w dniu 08.06.2020 r. na ulicy Kopernika w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 08.00 do godziny 12:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

Przerwa w dostawie wody -ul. Ratuszowa m. Żagań w dniu 15.05.2020

14.05.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej w dniu 15.05.2020 r. na ulicy Ratuszowej w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 07.30 do godziny 12:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

PRZERWA W DOSTAWIE WODY - ŻAGAŃ - UL. NOWOGRÓDZKA 06.05.2020

05.05.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 06.05.2020 r. na ulicy Nowogródziej w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 09:00 do godziny 12:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

PRZERWA W DOSTWIE WODY W M. TOMASZOWO

09.04.2020

ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE Z POWODU AWARII SIECI  WODOCIĄGOWEJ W DNIU 09.04.2020 WYSTAPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY                       W m.TOMASZOWO OS. SŁONECZNE. PLANOWANY PRZYWRÓCENIA DOSTAWY WODY: 09.04.2020 GODZ. 15:00

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Uwaga! Modernizacja sieci wodociągowej - przerwa w dostawie wody

31.03.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu modernizacji sieci wodociągowej w dniu 01.04.2020 r. na ulicy Kopernika, Szprotawskiej, Libelta, Warszawskiej, Rynek, Brackiej, Długiej oraz Ratuszowej w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 8:00 do godziny 10:00.

Uwaga! Awaria - przerwa w dostawie wody

30.03.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, iż z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 30.03.2020 r. na ulicy Kopernika, Szprotawskiej, Libelta, Warszawskiej, Rybackiej, Rynek oraz na Placu Słowiańskim w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody od godziny 13:00 do godziny 14:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

Awaria sieci wodociągowej ul. Kopernika w Żaganiu

23.03.2020

ŻWiK Żagań Sp. z o.o. informuje, iż z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 23.03.2020 na ulicy Kopernika w Żaganiu zostanie wstrzymana dostawa wody na w/w ulicy do godziny 13.00 dnia 23.03.2020.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy - zespół ŻWiK

Możliwe przerwy w dostawie wody

18.03.2020
Szanowni Państwo, z powodu prac konserwacyjnych w godzinach od 9.30 do 11.30 mogą wystapić przerwy w dostawie wody w lewobrzeżnej części Miasta Żagań. Przepraszamy utrudnienia.

Załatwianie spraw w spółce

12.03.2020

Szanowni Państwo!
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, proszę o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Informacja w sprawie obsługi klientów w zakresie działalności usługowej spółki, tj. sprzedaży dostaw wody i odbioru ścieków tel. 68 477 78 83

Informacja w sprawie gospodarki wodomierzowej tel. 734 218 555

Informacja w sprawie wydawania warunków przyłączeniowych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej dla nieruchomości 68 477 78 81 lub 603 105 707

Pozostałe informacje Biuro Obsługi Klienta tel. 68 477 78 88, email: bok@zwik.zagan.pl

Jednocześnie w przypadku konieczności wizyty w Spółce proszę o wchodzenie do biur pojedynczo.

Dziękuję za wyrozumiałość.


Prezes Zarządu
Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Cyprian Maszlong

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o. informuje o warunkowej przydatności wody

11.03.2020

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o. informuje o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Miodnica gm. Żagań zaopatrującego miejscowości: Miodnica, Pożarów, Stary Żagań, Gorzupia, Dybów. Jakość wody nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294), w zakresie związku: mangan. Przekroczenie w/w parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów. Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze. Po zakończeniu działań naprawczych i uzyskaniu dopuszczalnego w/w parametrów zostaną Państwo poinformowani niezwłocznym komunikatem.

Komunikat PPIS -pobierzOpublikował: Zbigniew Orłowski
Publikacja dnia: 19.12.2014
Podpisał: Kacper Procner
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 48 626