Komunikaty

Nowe stawki za wodę i ścieki obowiązujące od 1 stycznia 2015 r - pobierz

Pokaż aktualności z roku:

Zanieczyszczenie wody w m. Miodnica, Dybów, Gorzupia Dolna, Pożarów, Stary Żagań, Tom

23.01.2018
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o. o. informują, o zanieczyszczeniu wody w m. Miodnica, Dybów, Gorzupia Dolna, Pożarów, Stary Żagań, Tomaszowo, Bożnów oraz Dzietrzychowice uniemożliwiającym spożycie.

Taryfy

03.01.2018

Mając na względzie zapisy art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejście w życie ustawy (tj. od dnia 12 grudnia 2017r.). Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym powstaje niemożność wprowadzenia nowej taryfy ponieważ utrzymana z mocy prawa będzie dotychczasowa taryfa obowiązująca w roku 2017.Opublikował: Zbigniew Orłowski
Publikacja dnia: 19.12.2014
Podpisał: Kacper Procner
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 35 704