To jest wersja archiwalna z dnia 26.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wpisanie najnowszych wyników badań twardości wody

Twardość wody uzdatnionej


Informacje ogólne

Twardość wody jest powodowana przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu. Rozróżnia się dwa rodzaje twardości wody:

  • przemijającą (pochodzącą głownie od wodorotlenków, węglanów lub wodorowęglanów wapnia oraz magnezu, które podczas gotowania wytrącają się w postaci osadów węglanów),
  • nieprzemijającą (spowodowaną obecnością siarczanów, które pozostają w wodzie po gotowaniu).

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (DZ.U.07.61.417 z póź. zm.) dopuszczalna norma ogólnej twardości wody nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/dm3 (decymetr sześcienny).

Twardość wody w Żaganiu.

Twardość wody w sieci wodociągowej w Żaganiu waha się w granicach 229,1 - 276,3 mg CaCO3/dm3, co odpowiada 13,5 - 16,3 dGH (stopni niemieckich), jest to woda średnio twarda.

Tabela 1. Twardość wody w Żaganiu w przeliczeniu na inne jednostki.

Jednostki twardości

Wartość badanania Norm Polska
mg CaCO3/l 85 500 mg
mval/l 1,7 10
milimole Ca 0,85 5
stopnie niemieckie (dH) 5 28°
stopnie francuskie 8,5 50°
stopnie angielskie 6 35°


Dla zinteresowanych

Twardość wody jest wyrażona w mg/dm³ CaCO3. W niektórych krajach przyjęto inne oznaczenia twardości na przykład: niemiecki (dGH i dKH) = 17,8 mg CaCO3/dm³, stopień francuski (TH) = 10 mg CaCO3/dm³, stopień angielski = 14,4 mg CaCO3/dm³.

Tabela 2. Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody dla poszczególnych jednostek.

Jednostki mmol/L mval/L º niem. º ang. º franc. mg CaCO3/dm³

mmol/L

1 2 5,61 7,02 10 100
mval/L 0,5 1 2,8 3,5 5 50
º niemieckie 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,0
º angielski 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,0
º francuskie 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
mg CaCO3/dm³ 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1


Tabela 3. Klasyfikacja twardości wody.

Skala opisowa Twardość ogólna
Woda mg CaCO3/dm³ mmol/L mval/L º niem.
Bardzo miękka 0-85 0-0,89 0-1,78 0-5
Miękka 85-170 0,89-1,78 1,78-3,57 5-10
Średnio twarda 170-340 1,78-3,57 3,57-7,13 10-20
Twarda 340-510 3,57-5,35 7,13-10,7 20-30
Bardzo twarda >510 >5,35 >10.7 >30Opublikował: Kacper Procner
Publikacja dnia: 26.11.2010
Podpisał: kacper procner
Dokument z dnia: 20.10.2010
Dokument oglądany razy: 9 895