Umowy - woda i ścieki


Zawieranie umów realizowane jest w Dziale Eksploatacji pok. nr 8,

w biurze obsługi klienta przy ul. Przyjacół Żołnierza 21.

tel. 68 477-78-80, tel. 68 477-78-83

Wzór umowy jest do pobrania  tutaj.

Warunki zawierania umów oraz pozostałe kwestie związane z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/5/*2006 z dnia 26 stycznia 2006 r.

Uwaga. W celu zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków należy przedstawić:

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

  • Dokument potwierdzający prawo do lokalu (nieruchomości), lub kserokopię umowy dzierżawy,
  • Dokument potwierdzający prowadzenie działalności (aktualny wpis do ewidencji gospodarczej lub wpis do KRS),
  • NIP,
  • Regon.

Dla osób fizycznych:

  • Dokument potwierdzający prawo do lokalu (nieruchomości),
  • Dowód osobisty.Opublikował: Kacper Procner
Publikacja dnia: 17.11.2010
Podpisał: kacper procner
Dokument z dnia: 15.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 483