Przebudowa budynku administracyjnego ŻWiK sp. z o.o. wraz z budową wiatrołapu - unieważnieniu postępowania

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Przebudowa budynku administracyjnego ŻWiK sp. z o.o. wraz z budową wiatrołapu

Zamawiający, działając na podstawie § 55 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych przez ŻWiK sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa budynku administracyjnego ŻWiK sp. z o.o. wraz z budową wiatrołapu” - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Opublikował: Kacper Procner
Publikacja dnia: 22.06.2011 14:55
Dokument oglądany razy: 41953
Nie podlega Ustawie