Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Żaganiu przy ul. Marii Konopnickiej (działka nr 1686; 1692/1; 1841/3)

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 44
68 - 100 Żagań

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu".

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Żaganiu przy ul. Marii Konopnickiej
(działka nr 1686; 1692/1; 1841/3)

Treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:

Część I SIWZ (IDW + załączniki) - pobierz
Część II SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) - pobierz

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 27.04.2018 14:36
Dokument oglądany razy: 20593
Nie podlega Ustawie