Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jelenin wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudawica

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 44
68 - 100 Żagań


Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jelenin wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudawica.


Treść ogłoszenia nr 515388-N-2018 z dnia 2018-02-08 r. - pobierz


Załączniki:


SIWZ strona tytułowa - pobierz
Część I SIWZ (IDW + załączniki) - pobierz
Część II SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) - pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

część 1 - pobierz

                                                                                                                                                                  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pobierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 08.02.2018 09:06
Dokument oglądany razy: 23847
Podlega Ustawie