Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 151/30,151/22, 151/28, 151/27, 151/14, 151/3, 151/5 151/24, 152, 790 przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 44
68 - 100 Żagań

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu".

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 151/30,151/22, 151/28, 151/27, 151/14, 151/3, 151/5 151/24, 152, 790 przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu.

Treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:

Część I SIWZ (IDW + załączniki) - pobierz
Część II SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) - pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania - wyborze oferty

Na podstawie § 54 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych przez ŻWiK sp. z o.o. w Żaganiu Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
w niniejszym postępowaniu.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zakład Wielobranżowy „KSZTAŁT”
Błaszczuk & Kubiak i wspólnicy spółka jawna
ul. Nowogórdzka 8
68-100 Żagań

Cena oferty: 458.537,05 zł netto.

Oferta jest ofertą z najniższą ceną (netto).

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 25.07.2017 14:16
Dokument oglądany razy: 26368
Nie podlega Ustawie