Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żaganiu.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 44
68 - 100 Żagań

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu".

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żaganiu.

Treść ogłoszenia - pobierz

SIWZ - pobierz

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - pobierz

2. Oświadczenie wykonawcy - pobierz

3. Wykaz wykonanych usług - pobierz

4. Oświadczenie o przeznaczeniu gruntów - pobierz

5. Projekt Umowy - pobierz

5. Analiza fizyko - chemiczna i mikrobiologiczna osadów ściekowych - pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Część 1 - pobierz

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 06.06.2017 14:27
Dokument oglądany razy: 25951
Nie podlega Ustawie