Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego (rok produkcji 2017).

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 44
68 - 100 Żagań

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu".

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego (rok produkcji 2017).

Treść ogłoszenia - pobierz

SIWZ - pobierz

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - pobierz

2. Oświadczenie wykonawcy - pobierz

INFORMACJA W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Opublikował: Krzysztof Duszyński
Publikacja dnia: 07.04.2017 13:55
Dokument oglądany razy: 27520
Nie podlega Ustawie