Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą skrzyniową oraz wozem asenizacyjnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 44
68 - 100 Żagań

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu".

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego z przyczepą skrzyniową oraz wozem asenizacyjnym (rok produkcji 2017).

Treść ogłoszenia - pobierz

SIWZ - pobierz

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

2. Formularz ofertowy - pobierz

3. Oświadczenie wykonawcy - pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

część 1 - pobierz

część 2 - pobierz

część 3 - pobierz

część 4 - pobierz

INFORMACJA W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 17.03.2017 13:30
Dokument oglądany razy: 28897
Nie podlega Ustawie