Dostawa wodomierzy głównych do wody zimnej dla potrzeb Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żaganiu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 44
68 - 100 Żagań


Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego


Dostawa wodomierzy głównych do wody zimnej dla potrzeb
Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żaganiu

Treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:

Formularz oferty - pobierz - pobierz
Wzór umowy - pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. pytania i odpowiedzi cz. 1 - pobierz

2. pytania i odpowiedzi cz. 2 - pobierz


INFORMACJA W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 17.11.2016 09:09
Dokument oglądany razy: 30161
Nie podlega Ustawie